primitive foot comfort

Flag_of_Switzerland
SWISS
MADE

La zocura da trekking

Pébiott al ta fa riscupri la caminada “primitiva” di nost vec.A iem svilupaa e pö testaa sul pian dala GREINA. 
Ritröva la senzaziun dal legn sot ai tò pè, questu l’è “pébiott.” Té capii ?

Cinq culur dispunibil

Ul curam da la tomaia l’è dispunibil in questi culur: ross, griis, arannz gialt e veert!

Primitive Foot Comfort

Flag_of_Switzerland.svg
SWISS MADE

I materiai

Belissim legnam

Trata cun oli vegetal e certificaa FSC

Esclüsiva söla pégrip®

Cun prufil par tüt i tèrèn e una miscela esclüsiva par i nostr zocúr in gòma vülcanizada.

Tomaia in curam e födra antibaterica

Födra in EVA 2.2 mm da špesùr antibaterica, par una migliura dištribuziun di fôrz súla pel di tò pè.

Tomaia faia cun curam (pieno fiore da spala da vachèta).

2.5 mm da spèsur tingiü al vegetal.

split_fullsplit_void

Order them now

And walk Pébiott

Tecnulugia Pébiott®

assisted-walk

Caminada asistida

Cun Pébiott, sculta la sensaziun d’una caminada viva e rudunda. Amplifica la riceziün sensurial che ul teren al ta ufriss durant la caminada.

vegetal-oil-182x100

Legnam certifica FSC

Ritrova la “primitiva” cumuditá che tá regala una caminada sul legn da föö, certifica FSC.

vegetal-oil

Oli vegetal

Ridag la natùrala trašpiraziun ai tó pé, grazie al legn trataa cùn oli vegetal (AURO). Ved la scheda tecnica.

antibacterialcover

Tomaia naturala e födra antibaterica

Tomaia faia cun curam (pieno fiore da spala da vachèta) 2.5 mm da spèsur tingiü al vegetal. Födra in EVA 2.2 mm da špesùr antibaterica, par una migliura dištribuziun di fôrz sú la süperfice dala pel.

pering

Technulugia Péring®

Dištribùis in dala migliur manera i traziùn trá ul pé e la tomaia, grazie ai tendidù a carùcula “péring”

pegrip

Söla pégrip®

Esclüsiva söla “pégrip” cun prufil par tüt i tèrèn e una miscela esclüsiva par i nostr zocúr, in gòma vülcanizada.

Pensiee

Ciau, alura par cumincià “pébiott” al vör di in dal nost dialet (quel MOMO) : a pestùn ! Pensic ben, al di d’incöö i nost pé in diventa sempru püsee fiach e sa indebulisan a livél muscular… anca la pianta dal pé a l’é sempru püsee móla e sensibila.

Ul mutif da questa situaziun “gnéca” a l’é duvü a diversi mutif. Vun da quèsti a l’é un’imbutitura esagerada, pö i sottpé in sempru püsee morbid,i söl trop flesibil e altru anmó.

Bön tut questu al pó purta a di benefizi sül cürt termin, ma ala lunga la muscüladüra dal pé adasi adasi a la sa indebulis.

Mò, cun i nostr zocur “pébiott” ta ritruvaret ul muviment dala caminada che i nost vècc alenavan tüti i dí senza savel sü pai brich.

Suced quèstu, intant che ta caminat cun i “pébiott” ul pé al ricèèv dirétament i stimui che gá vegnan dai dal legn che toca cun ul tèren svegliandù i riflés e rinfurzandù i müscui dal pé e dala cavigia in dal mument dal’apocc.

Anca ul pé al fiada püsèè e la pél la rèsta püsee förta e resiśtenta, grazie al fund in legn e la part sura vérta.

Natùralment esendu una zocura da cunceziun “primitiva” i tó pé a gan bisogn da un certu temp par bitüas e rinfurzas. Vac adrèè adasi adasi ,e cumincia cun di pasegiat pitost curt par i prim völt. Dopu, ta sentaret tè quant a l’é ul mument da sfugat su pai brich.

Dumanda i to Pébiott®